Arealreservation Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Indledning

HOFOR er ved at projektere den store tunnel ’Kalvebod Brygge Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra Frederiksberg Kommune (Vodroffsvej ved Gl. Kongevej) til Kalvebod Brygge.

For at sikre traceet af tunnel og de nødvendige arealer til tunnelskakte og byggepladser fastlægges placeringen af disse.

Status

Projektområdet er beliggende i fælleskloakeret opland.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Gennemførelse af projektet ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

K1.57

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af vand fra et stort opland til Inderhavnen. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst og Vesterbro”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges 2 dybe skakte, hvis placering er beskrevet på kortet.

De berørte matrikler til skakte kan/vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger vedr. fremtidige
muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter eller arealerhvervelse til
permanente anlæg. Derudover etableres midlertidige arbejdspladser i tilknytning til skaktene, hvor de berørte matrikler kan/vil blive pålagt restriktioner vedr. rådighedsindskrænkning og adgangsveje i anlægsperioden.

 

Miljøforhold

Dette projekt har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag, således at HOFOR kan lave de nødvendige arealreservationer i forbindelse med etablering af skybrudstunnelen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matr. Nr. Ejerlav Arealervhervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
132 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
153 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
196 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
218 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
248 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
300 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
365 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
374 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
664 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
680 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
682 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
726 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1438 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1439 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1442 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1443 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1626 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1627 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1628 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1635 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1638 Udenbys Vester Kvarter, København X X X
1663 Udenbys Vester Kvarter, København   X X
1695H Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67c Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67d Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67e Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67f Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67g Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67h Udenbys Vester Kvarter, København   X X
67i Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000ae Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000ag Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000af Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000ao Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000ar Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000dk Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000dn Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000dn Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000m Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000n Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000r Udenbys Vester Kvarter, København   X X
7000r Vestervold Kvarter, København   X X
70a Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70b Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70c Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70d Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70e Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70f Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70g Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70i Udenbys Vester Kvarter, København   X X
70l Udenbys Vester Kvarter, København   X X
87a Udenbys Vester Kvarter, København   X X