Kloakering af Oliefabriksvej 2

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der skal etableres nye ungdomsboliger ved Oliefabriksvej. 

Status

Projektområdet er beliggende udenfor kloakopland.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal spildevandskloakeres. Regnvand skal håndteres lokalt på privat initiativ. Spildevand fra området skal ledes til Tårnby Renseanlæg.

B.26

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand.

Miljøforhold

Etablering af ungdomsboliger vil betyde en øget spildevandsbelastning af Tårnby Renseanlæg.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler