KV81 A.C. Meyers Vænge

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at igangsætte skybrudsprojektet KV78, del 3 som forbinder skybruds- og forsinkelsesvejen på Scandiagade med Teglværkshavnen.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skybrudsprojektet ændrer ikke på kloakeringsforholdene.

K1.41

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Skybrudsledningen i den grønne kile mellem A.C.Meyers Vænge og Teglværkshavnen har til formål at skybrudssikre dele af bydelen Sydhavnen. Ledningen er den nederste strækning af en skybrudsgren, der starter på Scandiagade. Ved etablering af ledningen vil skybrudssikring i hele skybrudsgrenens opland  effektueres.

Miljøforhold

Etableringen af skybrudsledningen ændrer ikke på de miljømæssige forhold.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
477 Kongens Enghave     X