Rensning af vejvand i Ørestad Syd

Indledning

I Spildevandsplan 2008 blev det besluttet at vejvand i Ørestad skal renses inden udledning. Hidtil er dette sket i et forsøgsanlæg med gode resultater. Derfor skal der etableres et permanent renseanlæg til vejvand fra den sydlige del af Ørestad. 

Status

En del af vejvand ledes i dag til spildevandskloakken i Ørestad eller går i overløb til grøfterne på Kalvebod Fælled.

Plan

Der vil blive etableret et Dobbeltporøst Filteranlæg (DPF anlæg), som skal rense  vejvandet fra den sydlige del af Ørestad inden det rensede vejvand udledes til Kalvebod Fælled. 

A1.4

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres et nyt DPF anlæg Ørestad Syd, som dimensioneres til at rense 96% af årsnedbøren. Det rensede vejvand ledes til Kalvebod Fælled via et nyt udløb. Det eksisterende vejvandssystem i Ørestad Syd (Syd for Amagermotorvejen) tilsluttes det nye renseanlæg.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil renset vejvand fra oplandet blive ledt ud til grøftesystemet på Kalvebod Fælled. DPF anlæg har en høj renseeffektivitet, og det udledte vand vil ikke medføre en forringelse af miljøtilstanden på grøfterne eller Kalvebod Fælled. Det forventes at der udledes ca. 80.000 m3 renset vejvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR By og Havn

Berørte matrikler