Arealreservation Svanemøllen Skybrudstunnel

Indledning

HOFOR er ved at projektere den store tunnel ’Svanemøllen Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra Lygten hhv. Gentofte Kommune til Svanemøllebugten. For at sikre de nødvendige arealer til tunnelskakte og arbejdspladser fastlægges placeringen af disse.

Status

Projektområderne er beliggende i fælleskloakeret opland.

Områderne er ikke skybrudssikret.

Plan

Arealreservationernes gennemførelse ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

K1.59

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af vand fra et stort opland til Svanemøllebugten. Oplandet hører til
skybrudsoplandet ”Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges et antal dybe skakte, hvis placering på nuværende tidspunkt er fastlagt.

De berørte matrikler til skakte kan/vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger vedr. fremtidige
muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter eller arealerhvervelse til permanente anlæg. Derudover etableres midlertidige byggeplader i tilknytning til skaktene, hvor de berørte matrikler kan/vil blive pålagt restriktioner vedr. rådighedsindskrænkning og adgangsveje i anlægsperioden.

Det endelige tracé for tunnelen samt vandmængder og hyppighed for udledning er ikke fastlagt på
nuværende tidspunkt.

Miljøforhold

Dette projekt har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag, så HOFOR kan foretage de nødvendige arealreservationer i forbindelse med etablering af skybrudstunnelen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler