Kloakering af Faste Batteri

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Faste Batteri/Njalsgade Nord, hvilket medfører at området overgår til beboelse og serviceerhverv.

Status

Projektområdet er  forsynet af HOFOR. Projektområdet er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej .

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand kobles midlertidigt på fælleskloakken, indtil HOFOR har etableret en mulighed for at lede det separate regnvand til havnen.

 

B.10

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Miljøforhold

Kloakering af området vil ikke i første omgang ændre på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området. Først når der er etableret mulighed for afledning til havnen vil der ske en ændring af de udledte mængder af regnvand og et fald i de regnvandsmængder, der ledes til renseanlæg.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler