KV78 Scandiagade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte del af skybrudsprojektet KV78 Scandiagade. Skybrudsprojektet sammentænkes med områdefornyelsen og etableringen af en ny ’Sikker skolevej’, samt udskiftning af belægning på kørebanen. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

Belastninger og vandmængder fra området bliver – i tørvejrssituationen og under hverdagsregn – uændret.
Når projektet er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive ledt til Københavns Havn.

K1.16

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

På Scandiagade etableres en 600 m lang kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på overfladen, og en supplerende ledning under jorden. Projektet leder skybrudsvand langs Scandiagade til Sydhavnsgade og derfra videre til Sydhavnen. Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 1.200-1.500 indbyggere, når alle områdets projekter er etablerede.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler