OS1 Strandboulevarden Del 1

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet OS1 Strandboulevarden. Den første del af projektet er etablering af en skybrudstunnel under Strandboulevarden fra svinget ved Løgstørgade til Næstvedgade og videre ad Gammel Kalkbrænderi Vej til Østbanegade. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

Der skal etableres en skybrudsledning/tunnel under Strandboulevarden, som har til formål at lede skybrudsvand til havnen, og dermed medvirke til skybrudssikring af bydelen.

 

K1.7

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

På Strandboulevarden mellem Løgstørgade og Næstvedgade etablerer HOFOR en 890 meter lang skybrudsledning. Ledningen fortsætter ad Gammel Kalkbrænderi Vej til Østbanegade - en strækning på 225 meter. 

Projektet skal senere suppleres med et byrums- og vandhåndteringsprojekt på overfladen - del 2 af OS1 Strandboulevarden - som vil blive indarbejdet i en spildevandsplan, når det er klar til etablering. 

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 30.000-33.000 indbyggere, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Etablering af skybrudsledningen vil ikke ændre på de nuværende miljøforhold.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000ab Udenbys Klædebo Kvarter      
7000dc Udenbys Klædebo Kvarter      
7000i Udenbys Klædebo Kvarter      
7000q Udenbys Klædebo Kvarter