Kloakering af Nokken

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Nokken som led i en proces for lovliggørelse af området.  

Status

Projektområdet er beliggende udenfor kloakopland.

 

 

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR for så vidt angår husspildevand. Der skal etableres en 1-strenget spildevandskloak. Grundejer etablere et system til afledning af tag- og overfladevand til havnen f.eks i form af grøfter, herunder sikring mod oversvømmelse i forbindelse med kraftig regn.

 

 

B.12

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR forsyner projektområdet med et stik til afledning af husspildevand. Når stikket er etableret er der tilslutningspligt for grundejer. Tag- og overfladevand ledes til havnen på privat initiativ.

Miljøforhold

Kloakering af området vil ændre på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området når regnvandskloakeringen er udført med udledning direkte til recipient af det separerede regnvand.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler