Svanemøllens Kaserne

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en startredegørelse for Svanemøllen Kaserne, med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal muliggøre op til 120.000 etagemeter som skal huse Forsvaret Efterretningstjeneste, samt Forsvarets militære funktioner.

 

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Der etableres en bassin til forsinkelse og rensning af regnvand. Indtil Svanemøllen skybrudstunnel er etableret er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevandet og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

 

B.36

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ, og vil forblive et privat spildevandsanlæg. Spildevand og regnvand skal tilsluttes stik etableret af HOFOR.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil regnvand fra området blive udledt til Svanemøllebugten efter rensning i regnvandsbassin på Kaserneområdet. Projektet vil være med til at reducere overløbene til Københavns Havn, og området vil bidrage til den samlede udledning med 90.850 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler