Kvarteret ved Bellacentret

Indledning

Borgerrepræsentation har vedtaget en lokalplan  for en del af den matrikel, hvor Bellacentret er beliggende. Baggrunden for lokalplanen er udvikling af matriklen som nyt bykvarter. Parkeringspladserne omdannes til bebyggelse og parkering skal fremover ske i parkeringshuse.

Status

Projektområdet er offentligt forsynet, og er beliggende i et separatkloakeret opland.

Plan

Projektområdet skal kloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand.  Tagvand ledes til Nordre Landkanal og Hovedkanalen i Ørestaden, mens vejvand ledes til vejvandskloakken. Spildevand ledes til Lynettens Renseanlæg. HOFOR skal etablere nye stik til håndtering af vejvand, som tilsluttes vejvandssystemet i Ørestaden.

 

B.18

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Den ændrede kloakeringsform vil ikke medføre ændringer i de udledte regnvandmængder

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler