Kloakering af Strandgade N

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Strandgade Nord der muliggør opførelse af nye boligkaréer på Krøyers Plads.

Status

Kloakken og pumpestationen på øen Bjørnsholm (Strandgade Nord) er privat ejet, men spildevandet og dele af vejvandet ledes til HOFORs ledning ved Wilders Bro, og området er derfor offentligt forsynet. Området er delvist separatkloakeret for spildevand og regnvand  og delvist kloakeret efter et tre-strenget princip for spildevand,  vejvand og tagvand. 

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være delvist separatkloakeret, men ejerskabet af det private fællesanlæg skal overgå til HOFOR.

 

 

B.2

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR overtager ejerskabet til det private fællesanlæg i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og” Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Miljøforhold

HOFORs overtagelse af ejerskabet ændrer ikke på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler