VEL42 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet VEL42 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej i 2016. Skybrudsprojektet sammentænkes med det igangværende områdeløftprojekt i området.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Strandvængets Pumpestation.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

Der etableres en skybrudsvej og to bassiner på hhv. hjørnet af Vibevej/Ørnevej i Glenteparken. Oplandet til skybrudsvejen fremgår af kortet.

 

Klik på kortet for en større version.

Projektet gennemføres samtidig med "Separatkloakering af VEL42" i projektpakke 2019.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Medfinansieringsprojekt

Vejene i projektområdet omformes, så de under skybrud vil fungere som en 1.120 m lang skybrudsvej. På to områder langs med skybrudsvejen vil der være mulighed for at etablere nogle mindre forsinkelsespladser. Der er tale om området på hjørnet af Vibevej/Ørnevej, og Glenteparken.

Området bliver først skybrudssikret, når der er mulighed for videre afledning af skybrudsvandet.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 8.500-9.000 indbyggere, når alle områdets projekter er etablerede.

 

Økonomiske forhold

Københavns Kommune HOFOR

Berørte matrikler