VEL26 Hans Tavsens Park

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet VEL26 Hans Tavsens Park. Hans Tavsens Park indgår i Nordic Built konkurrencen. Næste skridt er at realisere vinderforslaget for konkurrencen, hvilket aktualiserer igangsætningen af skybrudsprojektet.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret.Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Hans Tavsens Park er en stor forsinkelsesplads.

I forbindelse med konkurrencen findes der en løsning på, hvordan tilbageholdelsen af store mængder vand i parken kommer til at hænge sammen med parkens udformning og brug.

Hans Tavsens Park er en del af skybrudsgrenen Korsgade, der dækker det meste af indre og ydre Nørrebro. Skybrudsgrenen rummer 11 projekter, samt en række grønne veje, der tilsammen skybrudssikrer et højrisikoområde på 119 ha med 11.873 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR