VEL22 Korsgade og Hans Tavsens Gade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet VEL22 Korsgade og Hans Tavsens Gade.

Korsgade og Hans Tavsens Gade indgår i Nordic Built konkurrencen.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Korsgade og Hans Tavsens Gade er en sammenhængende skybrudsvej med stort potentiale for synergi med områdeløftets planer om at skabe et grønt og varieret vejforløb langs Korsgade.

I første omgang gennemføres projektet som et forprojekt i forlængelse af Nordic Built.

Korsgade og Hans Tavsens gade er en del af skybrudsgrenen Korsgade, der dækker det meste af indre og ydre Nørrebro. Skybrudsgrenen rummer 11 projekter, der tilsammen skybrudssikrer et højrisikoområde på 119 ha med 11.873 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR