Udløb fra Helgesensgade til Sortedams Sø

Indledning

I forbindelse med skybrudssikringen af København, er det muligt – via et nyt udløb – at lede overfladevand fra et opland på 60 ha omkring Blegdamsvej og Fælledparken gennem Helgesensgade til Sortedams Sø,

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

I krydset ved Helgesensgade/Ryesgade vil der blive etableret skybrudsriste, hvorfra regnvandet vil blive ledt til en ny udløbsledning til Sortedams Sø.
Ledningen bliver et Ø1600 mm rør, der føres igennem betonmuren der omkranser søen.
Skybrudsristene indrettes således, at kun regnhændelser, der optræder hvert 10. år eller sjældnere, vil blive afledt via skybrudsløsningen

Økonomiske forhold

HOFOR