Seperatkloakering, Lygten Kanal

Indledning

Som led i klimatilpasningen af Københavns kloakker, skal der i forbindelse med skybrudsprojekterne ske afkobling af regnvand. Separatkloakering af regnvand ved BIR7.2 Lygten Kanal er med til at implementere klimatilpasningen.

Status

Projektområdet er beliggende i kloakopland 437, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra projektområdet vil - via skybrudsledning i Tagensvej Nord - blive udledt til BIR7.2 Lygten Kanal, med efterfølgende udledning til Svanemøllebugten via Svanemøllen Skybrudstunnel.

Spildevand vil fortsat vil blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

 

 

K2.3

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR etablerer – i samarbejde med de berørte grundejere – nye tilslutningsmuligheder for regnvand. 

Stikkene forventes etableret ved udgangen af 2024.

Når regnvandsstikkene er ført frem til matrikskel er der tilslutningspligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Grundejere har, efter at stikket er etableret, et år til at koble regnvandet til systemet. Sker dette ikke frivilligt, vil Københavns Kommune tage de nødvendige håndhævelsesskridt.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca 5.000 m3 regnvand pr år til Svanemøllebugten. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler