Separatkloakering VEL42 Ørnevej-Glentevej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation vedtog d. 30 april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet "VEL42 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej". I forbindelse med skybrudsprojektet skal der afkobles regnvand fra projektområdet. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og beliggende i kloakopland 443, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra området ledes til regnvandsledning under Ørnevej, Vibevej og Glentevej via regnbede, faskiner og mindre forsinkelsesbassiner langs de tre veje. Regnvand kobles midlertidig på fælleskloakken indtil der er etableret mulighed for videre afledning.  

K2.11

/images/spildevandsplan/vel42_separatkl.png
loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

I forbindelse med skybrudsvejen etableres der et separat regnvandssystem til afkobling af daglig regn. Systemet etableres i form af en regnvandsledning under skybrudsvejen, der modtager vand fra tage og veje, i vejbede, faskiner og mindre bassiner der etableres langs Ørnevej, Vibevej og Glentevej.

Vejvand fra området håndteres med first flush til fælleskloakken og second flush til regnvandsledningen. Indtil de nedstrøms skybrudsprojekter og regnvandsledninger er etableret, vil regnvandsledning under skybrudsvejen blive tisluttet fælleskloakken. 

Når projektet er gennemført vil projektområdet fremstå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastning på fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 5.200 m3 separat regnvand pr. år.  

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

klik på billede for at se et større kort

 

Matr. Nr. Ejerlav Arealervhervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
138 Utterslev, København      
148 Utterslev, København      
151 Utterslev, København      
155 Utterslev, København      
160 Utterslev, København      
161 Utterslev, København      
169 Utterslev, København      
172 Utterslev, København      
173 Utterslev, København      
178 Utterslev, København      
192 Utterslev, København      
230 Utterslev, København      
339 Utterslev, København      
350 Utterslev, København      
516 Utterslev, København      
855 Utterslev, København      
856 Utterslev, København      
944 Utterslev, København      
963 Utterslev, København      
964 Utterslev, København      
1573 Utterslev, København      
1582 Utterslev, København      
1601 Utterslev, København      
14da Utterslev, København      
14dæ Utterslev, København      
7000bg Utterslev, København