Ny Ryvang Villakvarters Vejlav

Indledning

Ny Ryvang Villakvarters Vejlav og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område. Projektet gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommune i overensstemmelse med skybrudskonkretiseringen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 435, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres, idet overfladevand fra foreningens veje skal håndteres separat i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K2.16

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Ny Ryvang Villakvarters Vejlav og HOFOR har aftalt, at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt indenfor foreningens område. Foreningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Miljøforhold

Ved afkobling af vejvand mindskes belastningen på fælleskloakken, og projektet medvirker derved til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder og til mindskelse af belastningen på renseanlægget. Spildevand ledes fortsat til fælleskloakken, mens regnvand tilsigtes nedsevet. Ved spidsbelastning kan regnvand fra vejbede gå i overløb og ledes videre til fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
380 Emdrup     X
382 Emdrup     X
397 Emdrup     X
525 Emdrup     X
527 Emdrup     X
551 Emdrup     X
608 Emdrup     X
609 Emdrup     X
610 Emdrup     X
611 Emdrup     X
612 Emdrup     X
613 Emdrup     X
614 Emdrup     X
615 Emdrup     X
616 Emdrup     X
617 Emdrup     X
619 Emdrup     X
620 Emdrup     X
621 Emdrup     X
622 Emdrup     X
623 Emdrup     X
624 Emdrup     X
625 Emdrup     X
626 Emdrup     X
627 Emdrup     X
628 Emdrup     X
629 Emdrup     X
630 Emdrup     X
631 Emdrup     X
632 Emdrup     X
633 Emdrup     X
634 Emdrup     X
635 Emdrup     X
636 Emdrup     X
1034 Emdrup     X