NO2 Fredens Park

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017 at igangsætte skybrudsprojektet NO2 Fredens Park. Projektet skal igangsættes nu, fordi det, sammen med NO1 Rensning i Sortedams Sø er et hydraulisk nøgleprojekt.

Status

Området er ukloakeret

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på områdets status som ukloakeret.

Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive udledt til Soredams Sø.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

NO2 Fredens Park er en forsinkelsesplads med en magasineringskapacitet på 6.000 m3.

NO2 Fredens Park er en del af skybrudsgrenen Tagensvej, som er beliggende på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro, der med sine otte skybrudsprojekter sikrer et højrisikoområde på 37 ha. Området bliver først skybrudssikret når der er etableret mulighed for videre afledning af skybrudsvand til Sortedams Sø.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 1.774 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af projektet vil medføre, at separat regnvand fra skybrudsgrenen renses og kan ledes til Sortedams Sø i sådan en kvalitet, at der ikke er risiko for, at udledningen er medvirkende til, at De Indre Søer ikke lever op til de målsætninger, som er fastsat i Vandområdeplanen for Sjælland.

Økonomiske forhold

Københavns Kommune