NO12 Tagensvej

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet NO12 Tagensvej. Skybrudsprojektet sammentænkes med busprojekt og cykelprojekt på Tagensvej.

Tagensvej er nedslidt og der bør foretages en genopretning af vejbaner, fortove og cykelstier.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

NO12 Tagensvej er en skybrudsvej, placeret på den del af Tagensvej der ligger i mellem Rådmandsgade og Amorparken på Nørrebro. Skybrudsprojektet anlægges i takt med helhedsgenopretningen og busprojektet.

NO12 Tagensvej er en del af skybrudsgrenen Tagensvej, der ligger midt i Nørrebrooplandet med i alt otte projekter, der tilsammen skybrudssikrer et mellemrisikoområde på 37 ha med 1.774 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR