NO1 Rensning i Sortedams Sø

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at igangsætte skybrudsprojektet NO1 Rensning i Sortedams Sø. Projektet igangsættes nu, fordi det, sammen med NO2 Fredens Park er et hydraulisk nøgleprojekt.

Status

Projektområdet er ukloakeret.

Projektområdet er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som ukloakeret. Projektet skal være med til at rense separat regnvand, som skal ledes til Sortedams Sø.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

NO1 Rensning i Sortedams Sø er et renseprojekt, som har til formål at sikre, at vandet fra forsinkelsespladsen NO2 Fredens Park renses, inden det udledes til Sortedams Sø.

Miljøforhold

Gennemførslen af projektet vil medføre, at separat regnvand fra skybrudsgrenen renses og kan ledes til Sortedams Sø i sådan en kvalitet, at der ikke er risiko for at udledningen medvirker til at De Indre Søer ikke lever op til de målsætninger, som er fastsat i Vandområdeplanen for Sjælland.

Økonomiske forhold

Københavns Kommune