KV68 Carl Jacobsens Vej

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at igangsætte skybrudsprojektet KV68 Carl Jacobsens
Vej.

Projektet igangsættes nu, fordi der på Carl Jacobsens Vej skal ske en helhedsgenopretning af vejen.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Området er ikke skybrudssikret.

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen.

Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.
Belastninger og vandmængder fra området bliver – i tørvejrssituationen og under hverdagsregn – uændret.

Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive udledt til Kalveboder.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

KV68 Carl Jacobsens Vej er en skybrudsvej med en vandføring på op til 1,2 m3/s. Skybrudsprojektet
skal tænkes sammen med den planlagte helhedsgenopretning af vejen.

KV68 Carl Jacobsens Vej er en del af skybrudsgrenen Sjælør Boulevard, som er beliggende i den syd-vestlige del af København, der med sine ti skybrudsprojekter sikrer et mellemrisikoområde på 336 ha.
Området bliver først skybrudssikret når, der er etableret mulighed for videre afledning af skybrudsvand til Kalveboder.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 8.485 husstande, når alle områdets
projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet og den afledte afkobling vil medføre, at belastningen på fælleskloakken vil reduceres, hvilket vil medføre en mindre opstuvning af fællesvand til terræn og mindre overløb til Kalveboder. Der vil ske en øget udledning af separat regnvand til Kalveboder.

Økonomiske forhold

HOFOR