KV64 Valbyparken

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet KV64 Valbyparken.

I 2019 forventes Grønttorvet at stå færdigt. Regnvand fra Ny Valby skal ledes til Valbyparken og videre til Kalveboderne.

Der er behov for at afklare hydraulikken og sammenhængen til parkens herlighedsværdier, samt myndighedsforhold i parken som f.eks. fredninger.

Status

Projektområdet er ukloakeret

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som ukloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Valbyparken består af en skybrudsvej og en forsinkelsesplads med tilhørende renseforanstaltning.

I første omgang skal der gennemføres en forundersøgelse, der skal afklare rammevilkårene for skybrudsprojektet, herunder sammenhæng mellem hydraulik, fredninger, bynatur og rekreative elementer i parken. Forundersøgelsen skal skabe en retning og ramme for den fysiske løsning.

Valbyparken er en del af en skybrudsgrenen Gåsebæksrenden, der består af 10 projekter, der tilsammen skybrudssikrer et mellemrisikoområde på 300 ha med 12.155 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR