KV53 Grøndalsparken

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at igangsætte skybrudsprojektet KV53 Grøndalsparken.
Projektet igangsættes nu, fordi det er et nøgleprojekt i både Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune.

Status

Projektområdet er ukloakeret.


Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på områdets status som ukloakeret.


Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra projektområdet blive udledt til Harrestrup Å.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

KV53 Grøndalsparken er en forsinkelsesplads med en kapacitet på 47.000 m3 beliggende i Grøndalsparken. Grøndalsparken vil modtage vand fra 17 opstrømsprojekter i Københavns Kommune, samt en række projekter i Frederiksberg Kommune.

KV53 Grøndalsparken er en del af skybrudsgrenen Grøndalsparken, som er beliggende i den vestlige del af København, der med sine atten skybrudsprojekter sikrer et lavrisikoområde på 342 ha. Området bliver først skybrudssikret når, der er etableret mulighed for videre afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å.


Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 15.435 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet betyder, at der er muligt at tilbageholde op til 47.000 m3 regnvand, hvilket vil medføre at den hydrauliske belastning på Harrestrup Å reduceres under regn.


Forsinkelsespladsen indrettes således at den også kan håndtere afkoblet regnvand, når der ikke er skybrud.

Økonomiske forhold

HOFOR