KV36 Vigerslevparken Syd

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at igangsætte skybrudsprojektet KV36 Vigerslevparken Syd. Projektet igangsættes nu, fordi det dels skal indgå i helhedsplanen for Harrestrup Å og dels er et hydraulisk nøgleprojekt.

Status

Projektområdet er ukloakeret.


Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som ukloakeret.


Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive udledt til Harrestrup Å.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

KV36 Vigerslevparken Syd er en forsinkelsesplads med en kapacitet på 50.000 m3 beliggende i den sydlige del af Vigerslevparken (syd for Folehaven).


KV36 er en del af skybrudsgrenen Harrestrup Å, som er beliggende i den vestlige del af København, der med sine seks skybrudsprojekter sikrer et lavrisikoområde på 291 ha. Området bliver først skybrudssikret når helhedsplanen for Harrestrup Å er gennemført.


Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 2.153 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet betyder, at der er muligt at tilbageholde op til 50.000 m3 regnvand, hvilket vil medføre at den hydrauliske belastning på Harresturp Å reduceres under regn.


Forsinkelsespladesn indrettes således at den også kan håndtere afkoblet regnvand, når der ikke er
skybrud.

Økonomiske forhold

HOFOR