KV26b Vigerslevparken Midt

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at igangsætte skybrudsprojektet KV26b
Vigerslevparken Midt. Projektet igangsættes nu, fordi det dels skal indgå i helhedsplanen for Harrestrup Å og dels er et hydraulisk nøgleprojekt.

Status

Projektområdet er ukloakeret.


Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som ukloakeret.


Skybrudsvand fra projektområdet vil blive udledt til Harrestrup Å.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

KV26B Vigerslevparken Midt er en forsinkelsesplads med en kapacitet på 21.000 m3, beliggende i Vigerslevparken afgrænset af jernbanen mod nord og Vigerslev Allé mod syd.


KV26B er en del af skybrudsgrenen Harrestrup Å, som er beliggende i den vestlige del af København,
der med sine seks skybrudsprojekter sikrer et lavrisikoområde på 291 ha. Området bliver først skybrudssikret når helhedsplanen for Harrestrup Å er gennemført.


Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 2.153 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet betyder, at der er muligt at tilbageholde op til 21.000 m3 regnvand, hvilket vil medføre at den hydrauliske belastning på Harresturp Å reduceres under regn.


Forsinkelsespladesn indrettes således at den også kan håndtere afkoblet regnvand, når der ikke er skybrud.

Økonomiske forhold

HOFOR