Etablering af LAR, Folehaven

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at skybrudssikre og klimatilpasse området omkring Folehaven. På denne baggrund blev det med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 vedtaget, at et område omkring skybrudsprojektet KV38 Folehaven skal separatkloakeres.

Grundejer har efterfølgende ønsket at håndtere regnvandet lokalt ved nedsivning som alternativ til en dyr separatkloakering.

Dette projekt erstatter derfor projekt K2.5 Folehaven i spildevandsplan 2018, Igangsatte projekter.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Damhusåen.
 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Grundejer ønsker at udtræde af kloakfællesskabet og håndtere regnvandet lokalt ved nedsivning i de grønne områder indenfor matriklen. Arealet af afkoblede flader skal aftales med HOFOR. 

 

 

 

K2.5

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejer afkobler regnvand fra fælleskloakken og etablerer de nødvendige tekniske anlæg indenfor matriklen til håndtering heraf fx ved nedsivning.

Miljøforhold

Afkoblingen af regnvand vil betyde et fald i belastningen af fælleskloakken, og vil dermed medvirke til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder. 

Økonomiske forhold

Grundejer

Berørte matrikler