BIR8.4 Tagensvej Syd

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet BIR8.4 Tagensvej Syd. Skybrudsprojektet sammentænkes med busprojekt og cykelprojekt på Tagensvej. Tagensvej er nedslidt og der bør foretages en genopretning af vejbaner, fortove og cykelstier.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Tagensvej Syd er en 200 meter lang skybrudsvej, som er placeret på Tagensvej ved krydset Rovsingsgade/ Tagensvej på Nørrebro.

Skybrudsprojektet anlægges i takt med helhedsgenopretningen og busprojektet.

Tagensvej Syd er en del af skybrudsgrenen Haraldsgadekvarteret, der ligger sydøst for baneelementet mellem Nørrebro St. og Bispebjerg St. med i alt seks projekter, der tilsammen skybrudssikrer et højrisikoområde på 101 ha med 8.474 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR