BIR7.1 Lersøparken

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet BIR7.1 Lersøparken. Skybrudsprojektet igangsættes, forbi det er centralt for skybrudssikringen af skybrudsgrenen Lersøparken.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Lersøparken er en forsinkelsesplads – en af de største i København.

I første omgang skal der gennemføres en forundersøgelse, der skal afklare rammevilkårene for skybrudsprojektet, herunder sammenhæng mellem hydraulik, fredning, bynatur og rekreative elementer i parken. Forundersøgelsen skal skabe en retning og ramme for den fysiske løsning.

Lersøparken er et af 11 skybrudsprojektet i skybrudsgrenen Lersøparken. Ved at gennemføre samtlige 11 projekter i skybrudsgrenen, skybrudssikres et højrisikoområde på 205 ha med 7.250 husstande.

Økonomiske forhold

HOFOR