BIR6.1 & 6.2 Bispeparken

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017, at maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet BIR6.1 &
6.2 Bispeparken. Projektet er aktuelt, fordi FSB har indgået aftale med HOFOR om at igangsætte skybrudsprojekt på den nordlige del af Bispeparken.

Status

Projektområdet er ikke kloakeret.


Projektområdet er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektet vil fungere som opmagasinering for det regnvand, som kommer fra en separatkloakeirng af de ejendomme, som ligger omkring Bispeparken.

Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive udledt til skybrudsløsningen i
Hovmestervej og videre til Svanemøllens Skybrudstunnel.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

BIR6.1 & 6.2 Bispeparken er en forsinkelsesplads beliggende i Bispeparken. Skybrudsprojekterne i den nordlige del (FSB.arealer) og sydlige del (Københavns Kommunes arealer) skal samtænkes, og skal indeholde ca. 14.900 m3 vand under skybrud.


BIR6.1 & 6.2 Bispeparken er en del af skybrudsgrenen Lersøparken, som er beliggende i den nordlige del af København, der med sine elleve skybrudsprojekter sikrer et højrisikoområde på 205 ha. Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 7.250 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet vil medføre, at mængden af regnvand til fælleskloakken vil reduceres, og dette vil medføre en reduktion af den vandmængde der ledes til Renseanlæg Lynetten. Gennemførslen af projektet vil være medvirkende til at reducere mængden af spildevand, som går i overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR