K1.71s Arealreservation af vej, Supplement til Valby Skybrudstunnel projekt K1.71

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre en lang række projekter til skybrudssikring af København - herunder etablering af Valby Skybrudstunnel. Projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018, der blev endeligt vedtaget i april 2021, indeholdt projekt bl.a. projekt K1.71 med arealreservationer og udløbspunkt for Valby Skybrudstunnel. I projektbeskrivelsen for K1.71 manglede der dog en matrikel i listen over berørte matrikler.

Dette projekt K1.71s i Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 tilføjer denne matrikel til listen over berørte matrikler for Valby Skybrudstunnels arealreservationer. Der ændres ikke ved den øvrige del af projektbeskrivelsen.

Status

Der er tidligere ved godkendelse af Projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 foretaget arealreservationer under projekt K1.71. Matrikel 454, Kongens Enghave, København, var ved en fejl ikke inkluderet i listen over berørte matrikler for projekt K1.71.

Plan

Dette projekt K1.71s i Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 supplerer arealreservationerne foretaget i projekt K1.71 ved at tilføje Matrikel 454, Kongens Enghave, København, til listen over matrikler, der bliver berørt af projekt K1.71 indeholdt i Projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018.

K1.71s

Figur 1. Det omhandlede areal er markeret med gul pil.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Anlægsprojektets påvirkning vil være, at den del af matriklen, som mod matriklens nordvestlige afgrænsning ligger i forlængelse af Fragtvej, men hvor arealet på nuværende tidspunkt ikke faktisk er indrettet som vejareal, vil være nødvendig at indrette og anvende som arbejdsvej for etablering af udløbsarrangement beliggende på ejendommen matrikelnummer 567, Kongens Enghave, København. Endvidere vil arealet eventuelt efterfølgende skulle udgøre adgangsvej til arealet for udløbsarrangementet. Det omhandlede areal er markeret med gul pil i figur 1.

 

Miljøforhold

Tilføjelsen af matrikel 454, Kongens Enghave, København, til listen over berørte matrikler for projekt K1.71 ”Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybrudstunnel” ændrer ikke ved de miljømæssige forhold for projekt K1.71 opgjort i Projekttillæg 2021.

Økonomiske forhold

Tilføjelsen af matrikel 454, Kongens Enghave, København, til listen over berørte matrikler for projekt K1.71 ”Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybrudstunnel” ændrer ikke ved de økonomiske forhold for projekt K1.71 opgjort i Projekttillæg 2021.

Berørte matrikler

Nedenstående matrikel tilføjes til listen over berørte matrikler for projekt K1.71 ”Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybrudstunnel”. Dette supplerer den eksisterende liste af berørte matrikler for projekt K1.71 opgjort i Projekttillæg 2021.

 Matr.nr.

 Ejerlav

 Arealerhvervelse

Rådighedsindskrænkning

Arealanvendelse

Midlertidig

Permanent

454

Kongens Enghave, København

 

 

X

Adgangsvej