AM1C Amagerbanen. Amagerfælledvej - Vermlandsgade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 26. maj 2016 at igangsætte skybrudsprojektet AM1C Amagerbanen. Amagerfælledvej – Vermlandsgade. Skybrudsprojektet sammentænkes med den planlagte cykelrute Amagerbanen. 

 

 

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. Belastningen og vandmængden fra området bliver – i tøvejrssituationer og under hverdagsregn – uændret.

HOFOR vil håndtere regnvandet fra områder, der kan afkobles uden påbud, og tilslutte det til skybrudsløsningen. Inden for oplandet vil enkelte områder derfor være delvist separatkloakeret.

Belastninger og vandmængder fra området bliver – i tørvejrssituationen og under hverdagsregn – uændret. Når afledningsmulighed er etableret, vil skybrudsvand fra oplandet blive udledt til Stadsgraven.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

AM1C Amagerbanen er en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej beliggende på Svinget. Skybrudsprojektet skal tænkes sammen med den planlagte grønne cykelrute Amagerbanen, der løber igennem Svinget.

AM1C Amagerbanen er en del af skybrudsgrenen Stadsgraven, som er beliggende på den nordvestlige del af Amager, der med sine syv skybrudsprojekter sikrer et mellemrisikoområde på 162 ha. Området bliver først skybrudssikret når, der er etableret mulighed for videre afledning af skybrudsvand til Amager Strand.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 10.549 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Økonomiske forhold

HOFOR