B.92 Tillæg 1 til Artillerivej Øst

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget “Tillæg 1 til Artillerivej Øst”. Lokalplanen skal muliggøre udvikling af et område ved Artillerivej med plejehjem (5.900 kvm), daginstitution (2000 kvm), skolehaver, socialt værested og grøn kile. 

Status

Lokalplanområdet er i dag delvist udenfor et kloakopland 

Plan

Lokalplanområdet skal være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den nærmeste skybrudsvej og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken. 

B.92

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 2.000 m³ regnvand pr år.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 2 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
187 Eksercerpladsen