B.90 Saxtorphsvej II

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har i Budget 2020 afsat midler til at etablere en ny institution på 2.700 kvm på Saxtorphsvej. 

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 324, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og den nye bygning skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den planlagte  grønne vej på Saxtorphsvej og spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken.

B.90

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 640 m³ separat regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0,5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1740 Valby