Sadolin & Holmblad tillæg 2

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 15. december 2016 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan 367, "Sadolin & Holmblad". Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for at skabe gode byrum og forbindelse ved at opdele og tydeliggøre ophold, veje, og muliggør ny bebyggelse med et samlet etageareal på 9.000 m2.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 272, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strenget princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, bliver oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

B.54

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil der ske en øget udledning af separat regnvand. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 600 m3 separeret regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler