B.89 Ringertoften 1

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre 

lokalplanforslaget “Ringertoften 1”.

Lokalplanen vil muliggøre bl.a. en udvidelse af en daginstitution med nedrivning og nybyggeri.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 438, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.  

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip (inklusiv tagvandet fra den eksisterende bygning, på frivillig basis). Regnvandet ledes til nærmeste skybrudsvej og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken.  

B.89

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 540 m³ separat regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1262 Utterslev