B.88 Prinsesse Christines Vej

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 vedtaget lokalplanen 587 “Prinsesse Christines Vej”, som skal muliggøre opførelse af cirka 2.250 m2 ny boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i opland 274, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvandet skal på sigt ledes til nærmeste skybrudsvej. Indtil denne er etableret bliver både husspildevand og regnvand ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

B.88

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 580 m³ separat regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0,5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1583 Sundbyvester      
2127 Sundbyvester