Peter Rørdams vej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018  besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan "Peter Rørdams Vej". Lokalplanforslaget muliggør nybyggeri med butik på 1.450 m2 og 2.200 m2 boligetageareal ved hjørnet mellem Peter Rørdams Vej og Tuborgvej.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 473, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der er etableret mulighed for videre afledning af regnvand, vil oplandet være tilsluttet fælleskloakken.

B.52

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret.  

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning og udledning af separat regnvand, vil gennemførsel af projektet medføre en mindre belastning på fælleskloakken. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 500 m3 separat regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler