B.87 Oliefabriksvej 100

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. marts 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget

 “Oliefabriksvej 100”. 

Lokalplanen vil muliggøre, at et område, der i dag anvendes som oplagsplads for et stilladsfirma, ændres til et grønt boligområde. 

Status

Lokaplanområdet er i dag udenfor kloakopland. 

Plan

Der er indgået aftale med Tårnby Forsyning om forsyning af matriklen for både spildevand og regnvand. Lokalplanområdet kan aflede regnvand, som beskrevet i Tårnby Kommunes spildevandsplan for opland V (tilladelige afløbsmængder fra parceller: 2,064 l/s/ha). Regnvand fra lokalplanområdet vil dermed skulle forsinkes inden afledning fra matriklen.

B.87

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer det interne kloakanlæg på matriklen, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter forsyningsselskabets anvisninger. 

 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil projektet bidrage til den samlede udledning med cirka 1.300 m³ separat regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger 

HOFOR  

0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B

Berørte matrikler

Matrikel nummer  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
20a Sundby Overdrev