Ørkenfortet B&W

Indledning

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. marts 2018 godkendt startredegørelse for tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken ”Ørkenfortet” med kommuneplantillæg. Lokalplantillæggets og kommuneplantillæggets formål er at muliggøre ombygningen af Ørkenfortet til et hotel.

Status

Projektområdet er frosynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 212B, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR for så vidt angår husspildevand, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand skal udledes til Inderhavnen på privat initiativ.

B.58

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.  

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil regnvand fra taget blive udledt til Inderhavnen. Projektet vil være med til at reducere overløbene til Inderhavnen, og området vil bidrage til den samlede udledning med 2102 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler