B.85 Nordøstamager Skole

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget “Nordøstamager Skole”.

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Status

Lokalplanområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 272, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.  

Plan

Lokalplanområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvandet skal på sigt ledes via nærmeste skybrudsvej til Øresund. Indtil skybrudsvejen er etableret bliver både spildevand og regnvand ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

B.85

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 781 m³ regnvand pr år.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

0  mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
38d Sundbyøster