Kloakering af Ørestad Syd (arenakvarteret)

B.75

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Området kloakeres på privat foranledning med efterfølgende overtagelse af HOFOR, jf. reglerne om privat byggemodning med efterfølgende offentlig overtagelse. Kloakker der overtages af HOFOR, skal være udført efter HOFORs regelsæt for dimensionering og udførelse af kloakker. Kloakeringen opstår i den takt behovet opstår. I forbindelse med salg af byggegrunde, så der er flere grundejere, skal der nedsættes et spildevandsplan. HOFOR deltager i spildevandslavets planlægning af områdets kloakering. Den konkrete placering af evt. nye ledningsanlæg mv., der kommer til at være ejet af HOFOR, er endnu ikke kendt.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

1004 Sundby Overdrev, København