Kloakering af Middelgrundsfortet

Indledning

Middelgrundsfortet er et søfort i Øresund opført i 1890-1894 som blev erhvervet af Middelgrundsfonden i 2015 med henblik på at omdanne fortet til en ungdomsø med faciliteter for unge og ungdomsinstitutioner. 

Status

Projektområdet ligger udenfor et kloakopland. Spildevandet bliver udledt til Øresund efter mekanisk rensning. 

Plan

Når kloakeringen er gennemført skal spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten. Regnvand og tagvand vil blive nedsivet lokalt. En mindre mængde regnvand fra havneforpladsen vil blive udledt til Øresund. 

B.59

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet er et fælles privat spildevandsanlæg, der består af to dele: Én del under vand og én del på land. 

Den ene del, der består af havforsyningsledninger, etableres under vand fra tilslutningspunktet på havnemolen Oceankaj, mellem Terminal 2 og Terminal 3, til Middelgrundsfortet - en strækning på 2.723 m.

Tracéet er vist i figur 1. 

Figur 1. Tracé af havforsyningsledninger. Klik på billedet for at forstørre

Den anden del etableres på land fra havnemolen Oceankaj, mellem Terminal 2 og Terminal 3, umiddelbart sydøst for Skyllebygværk 2, frem til tilslutningsstedet på Copenhagen Malmö Ports spildevandssystem på kajen. Herfra benyttes CMPs ledningssystem frem til HOFORs tilslutningspunkt ved Levantkaj (Figur 2).

 

Figur 2. Tilslutning af havforsningledninger til CMP´s anlæg, og af CMP´s anlæg på HOFORs system. Klik på billedet for at forstørre. 

Ledningssystemet på land indgår i et fælles privat spildevandsanlæg. Der er nedsat et spildevandslaug, der varetager drift og vedligeholdelse af det fælles private anlæg. Vedtægter for spildevandslauget er bilag til dette projekt. pdf Læs vedtægter for spildevandslauget. 

Når der i forbindelse med byudvikling vil HOFOR overtage forsyningen på land. Forsyningsledningerne under vand forbliver privat ejet. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil 5.000 m3 spildevand per år fra Middelgrundsfortet blive renset i Renseanlæg Lynetten. 

Økonomiske forhold

Middelgrundsfonden

Berørte matrikler