Kloakering af Levantkaj Vest

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Levantkaj Vest, som muliggør opførelse af 20.000 etagemeter skole og institution.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR for så vidt angår spildevand. Regnvandssystemet er privat ejet. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget, men regnvand ledes til havnen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for husspildevand, vejvand og tagvand. Spildevandet skal ledes til Renseanlæg Lynetten. Vejvand skal renses lokalt før udledning, og tagvand udledes uden forudgående rensning. Såfremt udledningen af tagvand sker direkte fra matriklen, forbliver regnvandsledningen for tagvand privat. 

 

 

B.62

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler