Kloakering af Artillerivej 69H

Indledning

Borgerrepræsentationen har..... startredegørelse/lokalplanforslag/lokalplan for området Artillerivej 69 H. SR/FLP/LP giver mulighed for at der bygges xx institution på arealet.

 

 

Status

Projektområdet er i dag ukloakeret.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres for spildevand og regnvand. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, mens regnvand ledes til ??. Indtil der er etableret en mulighed for afledning af separat regnvand tilsluttes både regn- og spildevand fælleskloakken.

 

B.63

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand og regnvand.  

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

187, Eksercerpladsen.