Kloakering af Amager Fælled Camping

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Amager Fælled Camping, der muliggør etablering af en campingplads i området.

Status

Projektområdet er beliggende udenfor kloakopland.

Plan

Projektområdet skal offentligt forsynes med spildevandskloak. HOFOR etablerer et stik ved skel. Grundejer skal etablere den interne kloak. Regnvand skal håndteres lokalt på privat initiativ.

 

B.27

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR skal føre et stik frem til projektområdet og dermed forsyne det med kloak. Bygherre etablerer den interne kloak. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand.

Miljøforhold

Etablering af en campingplads vil betyde en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler