Hjørnestenen II

Indledning

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 28. maj 2018 vedtaget startredegørelse for området ”Hjørnestenen II”, Apollovej 28, hvor der skal udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplan med henblik på udvikling af området med private ungdomsboliger og en café på i alt 6.000 m2 etageareal. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplande 352 og 353, som begge er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

B.48

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 1.000 m3 separat regnvand pr. år. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler