Fisketorvet tillæg 2

Indledning

Status

Projektområdet er offentlig kloakeret og er beliggende i kloakdelopland 242C, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. De dele af projektområdet, hvor der opføres nye bygninger skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, og regnvandet ledes til havnen.

B.47

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som delvist separatkloakeret. 

Miljøforhold

Gennemførsel af projektet vil medføre en mindre belastning på fælleskloakken. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 3400 m3 separat regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matr. Nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1564 Udenbys Vester Kvarter, København      
1589 Udenbys Vester Kvarter, København