B.78 Baldersgade 24

Indledning

Københavns Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen har i november 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget 

Baldersgade 24”, der muliggør opførelse af en ny daginstitution på 2.000 m2 i samspil med bevaringsværdige bygninger på matriklen. 

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 259, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestationen Kløvermarksvej. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den planlagte grønne vej på Baldersgade/Mimersgade og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken. 

B.78

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 243 m³ regnvand pr år. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

0,5  mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1255 Udenbys Klædebo Kvarter